Bembidion varium – Niestrudek plamiaczek

Carabidae – Biegaczowate
Głowa i przedplecze czarne, często z lekkim, miedzistym odcieniem. Na środku przedplecza cienka bruzda. Pokrywy z licznymi, żółtobrązowymi plamkami – plamy barkowe zawsze obecne. Nogi żółtobrązowe. Pierwszy człon czułków czerwonobrązowy; pozostałe człony czarne – tylko człony 2-4 od spodu czerwonobrązowe.

Gniezno 24.06.2021 Fot. Oskar Grobelny

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Obrzeża wód stojących i płynących, słonawiska
  3. Wymiary. Długość ciała 4.1-5.1 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce – w tym ich stadia preimaginalne
  7. Podobne. Przede wszystkim przeciętnie mniejszy Bembidion obliquum o zwykle mniej intensywnie plamkowanych pokrywach, ciemniejszych nogach i całkowicie czarnych członach 2-4 czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Oskar Grobelny
  9. B.varium w bazie BioMap

Rodzaj Bembidion


avidal

Leave a Reply