Carabus clatratus – Biegacz bagienny

Carabidae – Biegaczowate
Przedplecze czarne, lśniące, o zaokrąglonych bocznych krawędziach, z wgnieceniami na bokach. Pokrywy czarne, często z miedzianym lub zielonkawym połyskiem z rzędami licznych, miedzianych, lub zielonkawych dołków. Nogi, czułki i żuwaczki czarne. Niewielka część osobników danej populacji – zwłaszcza samice – potrafi latać.

C.clathratus

Puszcza Kampinoska 2004 Samiec Fot. Adam Woźniak

C clathratus

Puszcza Kampinoska 28.03.2018 Samica Fot. Adam Woźniak

 1. Liczebność. Rzadki, choć lokalnie bywa liczny. Czerwona Księga kat. EN. Czerwona Lista kat. EN. Gatunek prawnie chroniony
 2. Biotop. Doliny rzeczne, mokradła, torfowiska, bagna śródleśne i wilgotne, podmokłe lasy
 3. Wymiary. Długość ciała 25-37 mm
 4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Aktywny głównie nocą. Zimuje imago
 5.  Lokalizacja. Puszcza Kampinoska. Stosunkowo liczny także w dolinie warty i w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wykazywany z Łodzi, Łęczycy i z Sulejowskiego PK
 6. Pokarm. Ślimaki, owady i ich larwy oraz inne bezkręgowce – w tym te łowione pod lustrem wody. Także kijanki,  drobne ryby i inne niewielkie organizmy wodne. Larwy również drapieżne
 7. Podobne. Inne biegacze o dołkowanych pokrywach – mimo to stosunkowo charakterystyczny
 8. Uwagi. Biegacza bagiennego odnalazł Adam Woźniak
 9. Uwagi 2. W publikacjach, na stronach internetowych i w bazach entomologicznych wymiennie funkcjonują dwie nazwy gatunkowe – clathratus i clatratus. Choć obie można uznać za poprawne, to pierwotnie używano formy clatratus, którą wg aktualnych zaleceń należy stosować
 10. C.clatratus w bazie BioMap
 11. Więcej o gatunku
Habitat

Puszcza Kampinoska 28.03.2018 Habitat Fot. Adam Woźniak

Dodaj komentarz