Cicindela sylvicola – Trzyszcz górski

Carabidae – Biegaczowate
Pokrywy brązowe, zwykle z metalicznym, zielonkawym połyskiem. Na każdej z pokryw wyraźne białe przepaski nie połączone ze sobą. Na bokach przedniej krawędzi górnej wargi wyraźne wcięcia. Warga górna biała. Głowa między oczami zwykle silnie owłosiona.

Wielka Puścizna 25.05.2014

Wielka Puścizna 25.05.2014

Wielka Puścizna 25.05.2014

Wielka Puścizna 25.05.2014

Wielka Puścizna 25.05.2014

Wielka Puścizna 25.05.2014

  1. Liczebność. Rzadki, lokalnie bardzo liczny
  2. Biotop. Suche, nasłonecznione tereny otwarte w górach i na pogórzu; chętnie na glebach piaszczystych. Bardzo dobrze lata
  3. Wymiary. Długość ciała 12-17 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Torfowisko Wielka Puścizna przy granicy ze Słowacją, gdzie obserwowałem dziesiątki osobników jednocześnie. Na nizinach nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które imagines aktywnie polują. Larwy atakują z ukrycia; na przechodzące ofiary czatują w norkach
  7. Podobne. Warga górna u Cicindela sylvatica jest czarna. Na bokach przedniej krawędzi górnej wargi u Cicindela hybrida brak wcięć, a na głowie brak silnego owłosienia. Różniący się kształtem przepaski środkowej Cicindela maritima występuje na nizinach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Trzeciak avidal
  9. C.sylvicola w bazie BioMap
Wielka Puścizna 25.05.2014 Widoczna nierówna, powcinana przednia krawędź wargi górnej

Wielka Puścizna 25.05.2014 Widoczna nierówna, powcinana przednia krawędź wargi górnej i długie wloski między oczami

06.07.2014 Fot. Andrzej Trzeciak


Rodzaj Cicindela - Trzyszcz


avidal

2 thoughts on “Cicindela sylvicola – Trzyszcz górski

  1. Jedna drobna uwaga, Cicindela sylvicola nie jest największym krajowym gatunkiem trzyszcza. Jest nim Cicindela sylvatica.

Leave a Reply