Andrzej Trzeciak

Leśnik z Dębicy szczególnie zainteresowany biologią i ekologia owadów, zwłaszcza chrząszczy. Udostępnił:

Carabus variolosus[482]
Cicindela sylvicola [155]
Cucujus cinnaberinus – Zgniotek cynobrowy [7051]
Euplagia quadripunctaria [133]
Stenostola dubia – Obwężyn południowy[92]

Liczby w nawiasach to ilość odsłon ( uwzględniłem gatunki, których fotografie zostały dodane do lipca 2018 roku ) – być może informacja okaże się interesująca dla tych, którzy udostępnili swoje zdjęcia. Stan na 01.01.2019