Andrzej Trzeciak

Leśnik z Dębicy szczególnie zainteresowany biologią i ekologia owadów, zwłaszcza chrząszczy. Udostępnił:

Carabus ulrichii [] Carabus variolosus[573] Cicindela sylvicola [217] Cucujus cinnaberinus [7231] Euplagia quadripunctaria [192] Stenostola dubia[133]


Liczby w nawiasach to ilość odsłon ( uwzględniłem gatunki, których fotografie zostały dodane do lipca 2019 roku ) – być może informacja okaże się interesująca dla tych, którzy udostępnili swoje zdjęcia. Stan na 01.01.2020