Harpalus latus – Dzier lśniący

Carabidae – Biegaczowate
Ciało lśniące, czarne. Przedplecze mocno punktowane przy krawędzi pokryw, brak jakichkolwiek włosków w tylnej części przedplecza; krawędzie przedplecza stosunkowo proste, czasem delikatnie rozjaśnione. Nogi i czułki czerwono-brązowe.

Las żeromiński 02.06.2020

Gdynia 01.05.2010 Fot. Paweł Lipski

Gdynia 01.05.2010 Fot. Paweł Lipski

  1. Status. Pospolity. Obecny w całym kraju
  2. Siedlisko. Różnorakie tereny otwarte, chętnie wilgotne i zacienione
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Pomorskie, łódzkie
  6. Pokarm. Semizoofag – zjada nasiona i poluje na drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Inne dziery o czerwonawych nogach, w tym Harpalus laevipes (boczne krawędzie przedplecza bardziej zaokrąglone), a zwłąszcza Harpalus luteicornis. Zalecana opinia specjalisty
  8. Uwagi. Autor jednej z obserwacji – Paweł Lipski
  9. H.latus w bazie BioMap

Rodzaj Harpalus - Dzier


avidal

Leave a Reply