Poecilus lepidus – Drogoń piaskowy

Carabidae – Biegaczowate
Ubarwienie ciała zmienne – zielone, wiśniowe, miedziane i inne. Przedplecze lśniące, boczne krawędzie wypukle. Nogi czarne. Czułki całe czarne. Nielotny.

Widzew 03.07.2012

Łódź – Widzew 03.07.2012

Kuźnica Błońska 27.07.2010

Kuźnica Błońska 27.07.2010

Kuźnica Błońska 27.07.2010

Kuźnica Błońska 27.07.2010

Widzew 20.07.2012

Łódź – Widzew 20.07.2012 In copula

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Głównie piaszczyste, otwarte tereny skąpo porośnięte roślinnością
  3. Wymiary. Długość ciała 10-14 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Semizoofag – drobne bezkręgowce oraz pokarm roślinny
  7. Podobne. U Poecilus versicolor i Poecilus cupreus pierwsze dwa człony czułków są pomarańczowe. Pozostałe 4 gatunki z rodzaju są znacznie rzadziej, a niektóre krytycznie rzadko obserwowane
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. P.lepidus w bazie BioMap
p.lepidus.

Łódź – Majerowskie Pole 06.07.2018

p.lepidus

Łódź – Majerowskie Pole 06.07.2018

poec.lepidus

Łódź – Majerowskie Pole 06.07.2018

poecilus

Łódź – Majerowskie Pole 06.07.2018


Rodzaj Poecilus - Drogoń


avidal

Leave a Reply