Stenolophus mixtus – Szastaj gładysz

Carabidae – Biegaczowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne z wąskim, pomarańczowym obrzeżeniem bocznych krawędzi. Pokrywy czarne z większym lub mniejszym, ciemnoczerwonym rozmyciem brzeżnym, szczególnie rozległym poniżej barków; szew pokryw ciemnoczerwony. Nogi żółtobrązowe. Pierwszy człon czułków żółtobrązowy, wyraźnie jaśniejszy od pozostałych.

Austria – Burgenland – Kwiecień 2021 Fot. gernotkunz

Austria 21.06.2021 Fot. gernotkunz

Austria 21.06.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Muliste brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 5.1-5.6 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik. Zimuje imago, larwa i poczwarka
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce, na które poluje pośród butwiejącej roślinności
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju można łatwo odróżnić po pomarańczowym przedpleczu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. S.mixtus w bazie BoMap

Rodzaj Stenolophus - Szastaj


avidal

Leave a Reply