Euracmaeops marginatus – Rozpylak sosnowy

Cerambycidae – Kózkowate
Poprzednio w rodzaju Acmaeops. Przedplecze czarne. Pokrywy zwykle żółto-brązowe i tylko sporadycznie czarne. Nogi dwubarwne, żółto-czarne.

Polana 01.07.2013 Fot. Ryszard Orzechowski

Polana 01.07.2013 Osobnik o czarnych pokrywach Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Rzadko obserwowany, nieliczny
  2. Siedlisko. Lasy iglaste
  3. Wymiary. Długość ciała 7-11 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Dolny Śląsk
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Larwy żerują najchętniej w drewnie sosnowym; posiadają dobrze wykształcone, funkcjonalne nogi – ewenement wśród kózek
  7. Podobne. Pokrywy u Euracmaeops septentrionis są zwykle czarne i tylko okazjonalnie brązowe, a golenie całkowicie czarne
  8. Uwagi. Obserwację przeprowadził – Ryszard Orzechowski
  9. E.marginatus w bazie BioMap

Rodzaj Euracmaeops - Rozpylak


avidal

Leave a Reply