Aegosoma scabricorne – Znakownik

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało smukłe, lecz masywne. Przedplecze o rozszerzających się ku tyłowi bocznych krawędziach, zwłaszcza u samic. Pokrywy wyraźnie, wzdłużnie bruzdkowane (3 lub 4 żeberka), żółto-brązowe, kasztanowo-brązowe lub brunatne; wierzchołki pokryw zwykle lekko rozchylone. Czułki kasztanowo-brązowe do ciemnobrunatnych, u samca tak długie jak reszta ciała; człon nasadowy zgrubiały. Trzeci człon czułków uderzająco długi.

Grecja 2017 ♂ Fot. Adam Woźniak

  1. Status. Bardzo rzadki, obserwowany tylko wyjątkowo. W Polsce na odosobnionych, pojedynczych współczesnych stanowiskach (stan na 2021 rok)
  2. Siedlisko. Ogrody, parki, aleje, tereny ruderalne, polany, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 25-52 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Grecja, Polska – śląskie
  6. Pokarm. Polifagiczne larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew liściastych – wymienia się min. platan, morwę, lipę, gruszę, buk, topole, wierzby, orzech włoski i kasztan jadalny
  7. Podobne. Inne gatunki z plemienia Prionini
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Krzysztof Naszczyński  Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. Wymowa: egosoma skabrikorne

Będzin 2008 Fot. Krzysztof Naszczyński

Będzin 2008 Fot. Krzysztof Naszczyński


avidal

Leave a Reply