Anoplodera sexguttata – Zmorsznik sześcioplamek

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa, przedplecze i pokrywy czarne; na tych ostatnich zwykle sześć żółtych plam (plamy 2 i 3 na każdej z pokryw mogą się zlewać, lub z rzadka zupełnie zanikać).

Okolice Trzebnicy 30.05.2020 Fot. Bogdan Mazur

Puszcza Darżlubska 23.06.2013 fot. Paweł Lipski

Puszcza Darżlubska 23.06.2013 Fot. Paweł Lipski

Puszcza Darżlubska 23.06.2013 fot. Paweł Lipski

Puszcza Darżlubska 23.06.2013 Fot. Paweł Lipski

  1. Liczebność. Rzadki, lokalnie bywa liczny
  2. Biotop. Lasy; chętnie z udziałem dębu lub buka
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie, pomorskie lubelskie
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w zmurszałym drewnie drzew liściastych
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – capricornus Bogdan Mazur Paweł Lipski
  9. A.sexguttata w bazie BioMap

Lublin 01.06.2019 In copula Fot. capricornus


avidal

Leave a Reply