Anoplodera sexguttata – Zmorsznik sześcioplamek

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa, przedplecze i pokrywy czarne; na tych ostatnich zwykle sześć żółtych plam (plamy 2 i 3 na każdej z pokryw mogą się zlewać, lub z rzadka zupełnie zanikać).

Puszcza Darżlubska 23.06.2013 fot. Paweł Lipski

Puszcza Darżlubska 23.06.2013 Fot. Paweł Lipski

Puszcza Darżlubska 23.06.2013 fot. Paweł Lipski

Puszcza Darżlubska 23.06.2013 Fot. Paweł Lipski

  1. Liczebność. Rzadki, lokalnie bywa liczny
  2. Biotop. Lasy; chętnie z udziałem dębu lub buka
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Kępino w Puszczy Darżlubskiej. Podawany ze Spały i z Konewki przez Jacka Kurzawę
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w zmurszałym drewnie drzew liściastych
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorem obserwacji i fotografii jest Paweł Lipski
  9. A.sexguttata w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply