Callidium coriaceum – Zagwoździk brunatny

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i przedplecze brunatnoczarne  – przedplecze o zaokrąglonych bocznych krawędziach, lekko wypukłe, z wyraźnymi zmarszczkami; w środkowej części naga, lśniąca, gładka bruzda. Pokrywy w różnych odcieniach barwy brunatnej, z licznymi zmarszczkami. Nogi najczęściej całkowicie czarne; formy o czerwonych częściowo udach rzadziej spotykane. Uda zgrubiałe. Czułki samca mniej więcej długości reszty ciała, czułki samicy zauważalnie krótsze.

C.coriaceum

Puszcza Białowieska 14.06.2003 – Forma typica Fot. Adam Woźniak

Cal coriaceum

Puszcza Białowieska 15.06.2005 – Forma aeneipenne Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane; gatunek borealno-górski, sporadycznie znajdowany na nizinach
  3. Wymiary. Długość ciała 8-16 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Puszcza Białowieska
  6. Pokarm. Imagines nie odwiedzają kwiatów; nie wiem, czy prowadzą żer uzupełniający. Ksylofagiczne larwy rozwijają się w drewnie świerków, znacznie rzadziej jodeł i modrzewi
  7. Podobne. Pozostałe dwa krajowe gatunki z rodzaju różnią się min. ubarwieniem i rzeźbą pokryw. Ja regularnie mylę ten gatunek z niektórymi formami barwnymi Hylotrupes bajulus
  8. Uwagi. Autorem obserwacji i identyfikacji jest Adam Woźniak
  9. C.coriaceum w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku
C.coriaceum habitat

Puszcza Białowieska 2005 – Habitat Fot. Adam Woźniak

C coriaceum.

Samica – Fotografia i preparacja Adam Woźniak

C coriaceum

Samica – Fotografia i preparacja Adam Woźniak

C.coriaceum.

Samiec – Fotografia i preparacja Adam Woźniak

C.coriaceum

Samiec – Fotografia i preparacja Adam Woźniak

Leave a Reply