Chlorophorus herbstii – Tryk lipowy

Cerambycidae – Kózkowate
Znany też jako tryk zielony. Przedplecze jasnożółte z czarną plamą po środku. Pokrywy żółte z czarnymi przepaskami; pierwsza para przepasek wygięta w kształt odwróconych liter „C” nie stykających się ze sobą. Dwie następne pary przepasek nie stykają się ze sobą przy szwie pokryw.

C herbstii

Las wiączyński 22.07.2017

C.herbstii

Las wiączyński 22.07.2017

Ch herbstii

Las wiączyński 22.07.2017

Ch. herbstii

Las wiączyński 22.07.2017

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlony, ale niezbyt liczny
  2. Biotop. Głównie świetliste lasy, ogrody i parki, zwłaszcza z udziałem lipy – także sady
  3. Wymiary. Długość ciała 8-15 mm
  4. Aktywność. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Las pod Łodzią; na Wyżynie Łódzkiej rzadko obserwowany
  6. Pokarm. Pyłek; imagines chętnie odwiedzają kwiaty roślin z rodziny złożonych oraz baldachy. Larwy żerują w drewnie drzew i krzewów liściastych, w tym owocowych; szczególnie chętnie zasiedlają lipy, dęby i głogi
  7. Podobne. U Chlorophorus varius przepaski na pokrywach stykają się ze sobą przy szwie pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Ch. herbstii w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku
Chl. herbstii

Las wiączyński 22.07.2017

Chlorophorus

Las wiączyński 22.07.2017

Chl herbstii

Las wiączyński 22.07.2017


Rodzaj Chlorophorus - Tryk


avidal

Leave a Reply