Deilus fugax – Sudliś żarnowcowy

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało smukłe, ciemne, pokryte srebrzystymi włoskami. Przedplecze brunatnoczarne, niekiedy z lekkim miedzistym lub złocistym połyskiem, gęsto punktowane, najszersze w połowie długości –  jego długość znacznie przekracza szerokość. Ubarwienie i punktowanie długich, wąskich pokryw takie samo, jak przedplecza. Uda maczugowato zgrubiałe, ciemne z czerwonobrązowymi nasadami. Golenie czerwonobrązowe z ciemnymi wierzchołkami. Człony czułków w większości dwubarwne – czerwonobrązowe z ciemnymi wierzchołkami.

Toskania – Prato 23.05.2021 Fot. Marco Huang

Hiszpania – Granada 07.05.2018 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 07.05.2018 Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany, choć miejscami bywa liczny – w naturze znacznie łatwiej znaleźć żerowiska, niż imagines DD
  2. Biotop. Skraje lasów i leśne polany z żarnowcami lub szczodrzeńcami; także ukwiecone leśne drogi i kwietne łąki przyleśne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-11.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Hiszpania, Włochy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach – w tym w Puszczy Białowieskiej i na lubelszczyznie
  6. Pokarm. Pyłek; chętnie odwiedza głogi. Larwy ksylofagiczne – rozwijają się w zdrewniałych łodygach i pędach szczodrzeńców oraz żarnowców, a na południu Europy także innych krzaczastych gatunków bobowatych
  7. Podobne. Trudno pomylić go z jakimkolwiek innym krajowym gatunkiem kózki
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marco Huang Simon Oliver
  9. D.fugax w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply