Leioderes kollari – Derniak klonowy

Cerambycidae – Kózkowate
Ubarwienie ciała jednolicie pomarańczowobrązowe. Oczy bardzo silnie wycięte przy wewnętrznej krawędzi. Przedplecze o zaokrąglonych bokach, nieregularnie punktowane. Czułki i nogi pokryte długimi, żółtymi włoskami. Uda zgrubiałe.

Austria 21.06.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, co po części wynika z trybu życia (imagines przebywają zwykle w koronach drzew) oraz krótkiego pojawu DD
  2. Biotop. Lasy oraz środowiska antropogeniczne – w tym aleje ze starymi klonami, parki i ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 9-15 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – połowa lipca
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Ksylofagiczne larwy żerują w gałęziach klonów, rzadziej innych drzew liściastych – wymienia się m.in. dęby i wiązy
  7. Podobne. Jedyny krajowy reprezentant rodzaju. Nieco podobny jest wyraźnie smuklejszy brdoń Axinopalpis gracilis
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. L.kollari w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply