Leptura aethiops – Zmorsznik ciemny

Cerambycidae – Kózkowate
Stosunkowo smukła, całkowicie czarna kózka, łacznie z wierzchołkiem odwłoka. Pokrywy płytko, rowkowato rzeźbione.

Las żeromiński 06.06.2014

Las żeromiński 06.06.2014

Las żeromiński 06.06.2014

Las żeromiński 06.06.2014

L.aethiops

Las żeromiński 05.06.2015

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 10.5-15 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy saproksylofagiczne, rozwijają się w zmurszałym drewnie drzew liściastych
  7. Podobne. Pokrywy u Melanoleptura scutellata są głębiej rzeźbione, punktowane. Stenurella nigra różni się czerwonym wierzchołkiem odwłoka
  8. L.aethiops w bazie BioMap
L.aethiops

Las żeromiński 01.06.2015

L aethiops

Las żeromiński 01.06.2015

Dodaj komentarz