Leptura aethiops – Zmorsznik ciemny

Cerambycidae – Kózkowate
Stosunkowo smukła, całkowicie czarna kózka, łącznie z wierzchołkiem odwłoka. Pokrywy płytko rzeźbione, na końcach rozchylone.

Las żeromiński 06.06.2014

Las żeromiński 06.06.2014

Las żeromiński 06.06.2014

Las żeromiński 06.06.2014

L.aethiops

Las żeromiński 05.06.2015

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 10.5-15 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy saproksylofagiczne, rozwijają się w zmurszałym drewnie drzew liściastych
  7. Podobne. Pokrywy u Melanoleptura scutellata są głębiej rzeźbione, punktowane. Stenurella nigra różni się czerwonym wierzchołkiem odwłoka
  8. L.aethiops w bazie BioMap
L.aethiops

Las żeromiński 01.06.2015

L aethiops

Las żeromiński 01.06.2015

Leave a Reply