Stenurella nigra – Strangalia czarna

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa, przedplecze, pokrywy, czułki i nogi czarne. Koniec odwłoka czerwony.

15.06.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

15.06.2010 Fot. Ryszard Orzechowski

Moczele 19.06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

Moczele 19.06.2014 Fot. Ryszard Orzechowski

13.06.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

13.06.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, a zwłaszcza ich skraje, polany, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-9 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek, chętnie z baldachów. Larwy żerują w drewnie drzew liściastych
  7. Podobne. Masywniejszy Melanoleptura scutellata ma wyraźniej rzeźbione pokrywy. Leptura aethiops różni się min. czarnym końcem odwłoka
  8. Uwagi. Autorem obserwacji z Lubuskiego jest Ryszard Orzechowski
  9. S.nigra w bazie BioMap
S.nigra

Las Łagiewnicki 05.06.2016 Widoczny czerwony wierzchołek odwłoka

S nigra

Łódź  – Las Łagiewnicki 05.06.2016

St. nigra

Las Łagiewnicki 05.06.2016

Leave a Reply