Stictoleptura scutellata – Zmorsznik czarny

Cerambycidae -Kózkowate
Poprzednio pod nazwami Melanoleptura scutellata i Corymbia scutellata. Całe ciało czarne, łącznie z nogami. Pokrywy grubo i gęsto punktowane. Scutellum żółto owłosione, bądź czarne.

Roztocze Środkowe – Florianka 27.06.2022 Fot. capricornus

Roztocze Środkowe – Florianka 27.06.2022 Fot. capricornus

M.scutellata

Orelec 20.06.2018 Fot. Andrzej Kucharski

Trześniówek 13.06.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

Trześniówek 13.06.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadki. Na Wyżynie Łódzkiej raczej nieobecny
  2. Biotop. Lasy liściaste; odwiedza kwiaty
  3. Wymiary. Długość ciała 12-21 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie, lubelskie, Bieszczady. Występuje głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w drewnie drzew liściastych
  7. Podobne. Leptura aethiops i Stenurella nigra mają łagodniej rzeźbione pokrywy i są mniej masywne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – capricornus Andrzej Kucharski Ryszard Orzechowski avidal
  9. M.scutellata w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Sine Wiry 29.07.2020

Sine Wiry 29.07.2020

M.scutellata

Uherce Mineralne 03.08.2017 Fot. Andrzej Kucharski

St.scutellata

Orelec 20.06.2018 Fot. Andrzej Kucharski

Zatwarnica 28.07.2020


Rodzaj Stictoleptura - Zmorsznik


avidal

Leave a Reply