Melanoleptura scutellata – Zmorsznik czarny

Cerambycidae -Kózkowate
Dawniej pod nazwą Stictoleptura scutellata i Corymbia scutellata. Całe ciało czarne, łącznie z nogami. Pokrywy silnie rzeźbione. Scutellum żółto owłosione, bądź czarne.

M.scutellata

Uherce Mineralne 03.08.2017 Fot. Andrzej Kucharski

St.scutellata

Orelec 20.06.2018 Fot. Andrzej Kucharski

M.scutellata

Orelec 20.06.2018 Fot. Andrzej Kucharski

Trześniówek 13.06.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

Trześniówek 13.06.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadki. Na Wyżynie Łódzkiej raczej nieobecny
  2. Biotop. Lasy liściaste; odwiedza kwiaty
  3. Wymiary. Długość ciała 12-21 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie, Bieszczady. Występuje głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w drewnie drzew liściastych
  7. Podobne. Leptura aethiops i Stenurella nigra mają łagodniej rzeźbione pokrywy i są mniej masywne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski Ryszard Orzechowski avidal
  9. M.scutellata w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Sine Wiry 29.07.2020

Sine Wiry 29.07.2020

Zatwarnica 28.07.2020


avidal

Leave a Reply