Pachyta lamed – Kwiatomir boreusz

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne, lśniące, drobno punktowane, wyraźnie węższe od nasady pokryw. Pokrywy żółto-brązowe z dwiema zwykle parami ciemnych, rozległych plam – lub jednolicie żółto-brązowe do rdzawo-brunatnych, plam pozbawione; bądź pokrywy całkowicie czarne.

P.lamed

Słowacja – Podbanskie, 18.07.2009 ♀ Fot. Adam Woźniak

  1. Status. Skrajnie rzadki, lokalny, obserwowany tylko wyjątkowo. W Polsce możliwy do odnalezienia w górach, być może także w Puszczy Białowieskiej i w lasach płn-wschodniej Polski DD
  2. Siedlisko. Lasy iglaste, zwłaszcza górskie. Gatunek borealno-górski
  3. Wymiary. Długość ciała 10-20 mm
  4. Aktywność. Koniec czerwca – sierpień
  5. Lokalizacja. Słowacja, Austria
  6. Pokarm. Pyłek; imagines odwiedzają kwiaty rzadko. Larwy żerują w świerków, rzadziej sosen i jodeł
  7. Podobne. Typowo ubarwione osobniki nietrudne do identyfikacji. Jednolicie ubarwione można pomylić z Pachyta quadrimaculata (przedplecze gęsto punktowane, raczej matowe) oraz z niektórymi rozpylakami z rodzaju Acmaeops
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Adam Woźniak gernotkunz
  9. Pachyta lamed w bazie BioMap

Austria – Styria 28.07.2008 Fot. gernotkunz


avidal

Leave a Reply