Pachyta lamed – Kwiatomir boreusz

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne, lśniące, drobno punktowane, wyraźnie węższe od nasady pokryw. Pokrywy żółtobrązowe z dwiema zwykle parami ciemnych, rozległych plam – lub jednolite, plam pozbawione; bądź pokrywy całkowicie czarne.

P.lamed

Słowacja – Podbanskie, 18.07.2009 ♀ Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Bardzo rzadki i lokalny, obserwowany tylko wyjątkowo DD
  2. Biotop. Lasy iglaste, zwłaszcza górskie. Gatunek borealno-górski
  3. Wymiary. Długość ciała 10-20 mm
  4. Aktywność. Koniec czerwca – sierpień
  5. Lokalizacja. Słowacja. W Polsce możliwy do odnalezienia w górach, być może także w Puszczy Białowieskiej i w lasach płn-wschodniej Polski
  6. Pokarm. Pyłek; imagines odwiedzają kwiaty rzadko. Larwy żerują w świerków, rzadziej sosen i jodeł
  7. Podobne. Typowo ubarwione osobniki nietrudne do identyfikacji. Jednolicie ubarwione można pomylić z Pachyta quadrimaculata (przedplecze gęsto punktowane, raczej matowe) oraz z niektórymi rozpylakami z rodzaju Acmaeops
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. Pachyta lamed w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply