Pachytodes erraticus – Krępień zmienny

Cerambycidae -Kózkowate
Głowa i przedplecze czarne. Pokrywy zwykle żółtobrązowe lub pomarańczowożółte, rzadziej słomkowożółte. Szew pokryw zawsze czarny. Liczba i barwa plam na pokrywach bardzo zmienna – czasem plamy mogą całkiem zanikać, w innych przypadkach zlewać się w szerokie przepaski; plamy wierzchołkowe u samic są zwykle czerwonawe, u samców czarne.

P.erraticus

Grecja – Peloponez – Neohori ad Megalopoli 30 V 2015 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Bardzo rzadki EX
  2. Biotop. Lasy, zaniedbane sady i ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce sporadycznie w górach
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w korzeniach drzew liściastych – wymienia się dęby, brzozy, klony, leszczyny, śliwy…
  7. Podobne. U Pachytodes cerambyciformis szew pokryw nie jest czarny, a same pokrywy są matowe i zwykle jaśniejsze, bardziej blade
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. P.erraticus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply