Phymatodes alni – Ściga gałęziowa

Cerambycidae – Kózkowate
Poprzednio w rodzaju Poecilium. Głowa i przedplecze czarna. Pokrywy przy nasadzie brązowopomarańczowe, z tyłu czarne z białymi ukośnymi przepaskami. Uda czarne, zgrubiałe. Czułki brązowopomarańczowe.

Las wiączyński 01.05.2014

Las wiączyński 01.05.2014

Las wiączyński 01.05.2014

Las wiączyński 01.05.2014

Las wiączyński 03.05.2014

Las wiączyński 03.05.2014

Las żeromiński 09.05.2015

Las żeromiński 09.05.2015

  1. Liczebność. Pospolita, lecz nieczęsto obserwowana
  2. Biotop. Lasy, parki, zadrzewienia, ogrody, aleje
  3. Wymiary. Długość ciała 3-6.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Ponidzie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy żerują w drewnie różnych drzew liściastych, najchętniej zasiedlają dęby
  7. Podobne. Podobnie ubarwiony Anaglyptus mysticus jest przeciętnie większy, jego czułki są czarne, a białe ukośne przepaski na pokrywach mają odmienny kształt
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. P.alni w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku
Las żeromiński 09.05.2015

Las żeromiński 09.05.2015

Las żeromiński 09.05.2015

Las żeromiński 09.05.2015

Las wiączyński 01.05.2014

Las wiączyński 01.05.2014

P alni

Rezerwat Grabowiec 19.05.2019


Rodzaj Phymatodes - Płaskowiak (Ściga)


avidal

Leave a Reply