Saperda carcharias – Rzemlik topolowiec

Cerambycidae – Kózkowate
Krępa kózka o żółtych, czarno nakrapianych, stosunkowo ostro zakończonych pokrywach, na których w połowie długości rząd niejednolicie nakrapianych plamek tworzy złudzenie słabo odizolowanej przepaski. Ostatni człon czułków bez czarnych włosków układających się w obrączkę.

Sap.carcharias

Łuków 25.07.2018 Fot. Ricosz

Sap.carcharias.

Łuków 25.07.2018 Fot. Ricosz

Lublinek 2104 Fot. Jacek Strojny

Łódź – Lublinek 2104 Fot. Jacek Strojny

Gdańsk 02.07.2022 Fot. Bogdan Mazur

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlona, lecz niełatwa do wypatrzenia; lokalnie możliwe masowe pojawy
  2. Biotop. Aleje, nasadzenia i skupiska topolowe, zwłaszcza na terenach wilgotnych
  3. Wymiary. Długość ciała 20-40 mm. Larwa do 45 mm. Jajo około 4 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie, pomorskie
  6. Pokarm. Liście topoli, znacznie rzadziej wierzb, oraz łyko cienkich gałązek. Larwy rozwijają się na topolach i sporadycznie na wierzbach; początkowo pod korą, potem w drewnie
  7. Podobne. U znacznie rzadszego Saperda similis wszystkie człony czułków są czarno obrączkowane, a pokrywy łagodniej zakończone i jednolicie plamkowane
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Bogdan Mazur Jacek Strojny Ricosz
  9. S.carcharias w bazie BioMap

Gdańsk 02.07.2022 Fot. Bogdan Mazur


Rodzaj Saperda - Rzemlik


avidal

Leave a Reply