Saperda similis – Rzemlik podobny

Cerambycidae – Kózkowate
Krępa kózka o żółtych, czarno nakrapianych, stosunkowo łagodnie wyprofilowanych wierzchołkach pokryw, które są jednolicie nakrapiane. Wszystkie człony czułków są czarno obrączkowane.

S.similis

Okolice Mielnika 25 VI 2007 ♀ Fot. Adam Woźniak

S.similis

Okolice Siemiatycz 23.05.2017 ♂ i ♀ uzyskane z hodowli z materiału zebranego w dniu 08.05.2017 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki i sporadycznie obserwowany DD
  2. Biotop. Lasy, doliny rzeczne, łozowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 14-22 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Podlaskie. Wykzywany z izolowanych stanowisk w całym kraju. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki
  6. Pokarm. Imagines żywią się liśćmi i świeżą, cienką korą. Monofagiczne larwy żerują w drewnie wierzb; preferują iwy
  7. Podobne. U Saperda carcharias pokrywy są stosunkowo ostro zakończone, a połowie ich długości rząd niejednolicie nakrapianych plamek tworzy złudzenie słabo odizolowanej przepaski. Ostatni człon czułków bez czarnej obrączki
  8. Uwagi. Fotografie udostępnił Adam Woźniak
  9. Saperda similiis w bazie BioMap
Habitat

Okolice Mielnika na Bugiem 20.04.2011 Habitat Fot. Adam Woźniak

Żerowisko

Okolice Mielnika na Bugiem 20.04.2011 Trocinki sypiące się z żerowiska larwalnego Fot. Adam Woźniak

S. similis larva

Siemiatycze 08.05.2017 Młoda larwa w chodniku Fot. Adam Woźniak

Chodniki larwalne

Chodniki larwalne widoczne na podłużnym przekroju drewna Fot. Adam Woźniak


Rodzaj Saperda - Rzemlik


avidal

Leave a Reply