Saperda similis – Rzemlik podobny

Cerambycidae – Kózkowate
Krępa kózka o żółtych, czarno nakrapianych, stosunkowo łagodnie wyprofilowanych wierzchołkach pokryw, które są jednolicie nakrapiane. Wszystkie człony czułków są czarno obrączkowane.

S.similis

Okolice Mielnika 25 VI 2007 Samica Fot. Adam Woźniak

S.similis

Okolice Siemiatycz 23.05.2017 Samiec i samica uzyskane z hodowli z materiału zebranego w dniu 08.05.2017 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki i sporadycznie obserwowany. Czerwona Lista kat. DD
  2. Biotop. Lasy, doliny rzeczne, łozowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 14-22 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Podlaskie. Wykzywany z izolowanych stanowisk w całym kraju. Na Wyżynie Łódzkiej bardzo rzadki
  6. Pokarm. Imagines żywią się liśćmi i świeżą, cienką korą. Monofagiczne larwy żerują w drewnie wierzb; preferują iwy
  7. Podobne. U Saperda carcharias pokrywy są stosunkowo ostro zakończone, a połowie ich długości rząd niejednolicie nakrapianych plamek tworzy złudzenie słabo odizolowanej przepaski. Ostatni człon czułków bez czarnej obrączki
  8. Uwagi. Fotografie udostępnił Adam Woźniak
  9. Saperda similiis w bazie BioMap
Habitat

Okolice Mielnika na Bugiem 20.04.2011 Habitat Fot. Adam Woźniak

Żerowisko

Okolice Mielnika na Bugiem 20.04.2011 Trocinki sypiące się z żerowiska larwalnego Fot. Adam Woźniak

S. similis larva

Siemiatycze 08.05.2017 Młoda larwa w chodniku Fot. Adam Woźniak

Chodniki larwalne

Chodniki larwalne widoczne na podłużnym przekroju drewna Fot. Adam Woźniak

Dodaj komentarz