Trichoferus pallidus – Skrytoń dębowy

Cerambycidae – Kózkowate
Ubarwienie ciała miodowobrązowe, łącznie z nogami i czułkami. Nasada pokryw, szew pokryw i rozmyta przepaska poprzeczna na pokrywach wyraźnie jaśniejsze od tła, białawe – łącznie tworzą deseń charakterystyczny dla gatunku.

T.pallidus

Grecja – Kokkino Nero 07.07.2016 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Bardzo rzadki. Sporadycznie obserwowany VU VU
  2. Biotop. Nasłonecznione, ciepłe stanowiska z starymi dębami – aleje, skraje lasów, doliny rzeczne, samotnie stojące drzewa
  3. Wymiary. Długość ciała 10-21 mm
  4. Aktywność. Lipiec – sierpień. Imagines aktywne głównie wieczorami
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce na rozproszonych stanowiskach na zachodzie kraju
  6. Pokarm. Larwy żerują w drewnie dębów, rzadziej innych drzew liściastych
  7. Podobne. Łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. T.pallidus w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply