Altica spp. – Susówki

Chrysomelidae – Stonkowate
Małe, jednolicie ubarwione stonki o metalicznie połyskujących pokrywach. Tylne uda zgrubiałe. Czułki jednobarwne.

Altica

Okuninka 16.07.2018

Altica species

Rezerwat Winnica 19.05.2016

Widzew 14.10.2014

Łódź – Widzew 14.10.2014

  1. Status. Niektóre gatunki pospolite, inne rzadkie lub bardzo rzadkie
  2. Siedlisko. Różnorakie środowiska w zależności od gatunku; od suchych muraw kserotermicznych po torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 3.5-5.5 mm.
  4. Aktywność. Najczęściej obserwowane późnym latem, ale aktywne w zasadzie od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie, małopolskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy fitofagiczne
  7. Podobne. W Polsce występuje nieco ponad 10, bardzo podobnych gatunków susówek, które identyfikuje się głównie poprzez analizę genitaliów
  8. Uwagi. Oznaczenie osobnika z Widzewa  Aneta Itczak
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Jasiek Zieliński avidal

Rzyki 27.05.2020 ♀ poszukująca miejsca do złożenia jaj Fot. Jasiek Zieliński

Rzyki 27.05.2020 ♀ podczas składania jaj Fot. Jasiek Zieliński

Rzyki 27.05.2020 ♀ podczas składania jaj Fot. Jasiek Zieliński

Rzyki 27.05.2020 Jajeczka Fot. Jasiek Zieliński

Rzyki 27.05.2020 Jajo Fot. Jasiek Zieliński


Rodzaj Altica - Susówka


avidal

Leave a Reply