Cassida denticollis – Tarczyk ząbkowany

Chrysomelidae – Stonkowate
Wierzchnia strona ciała zielona z rdzawa plamą nasadową na pokrywach – plama ta zwykle (choć nie zawsze) całkowicie lub częściowo jest rozdzielona na trzy części; drugi zagonik jest wtedy zielony. Sporadycznie przedplecze nie jest czysto zielone, lecz czerwonawe. Szew pokryw rdzawy. Nasadowe krawędzie pokryw z drobnymi, intensywnie czarnymi ząbkami – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Boczne krawędzie przedplecza oraz pokryw na ogół żółtawo podkreślone. Czułki dwubarwne.

Niemcy – Thüringen – kwiecień 2022 Drugi zagonik pokryw przynajmniej częściowo zielony także przy nasadzie pokryw – rdzawa plama nie jest jednolita Fot. Benjamin Fabjan

Niemcy – Thüringen – kwiecień 2022 Widoczne czarne ząbki na krawędzi nasadowej pokrywy Fot. Benjamin Fabjan

  1. Liczebność. Dawniej nierzadki, obecnie sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ugory, przydroża, pastwiska
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Żeruje na krwawnikach, bylicach i wrotyczach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju o zbliżonym ubarwieniu, u których czarne ząbki przy nasadzie pokryw są słabiej dostrzegalne lub w ogóle ich brak, a rdzawa lub czerwona plama na pokrywach jest bardziej jednolita i często o odmiennym kształcie oraz  innym rozmiarze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian
  9. C.denticollis w bazie BioMap

Rodzaje Cassida i Hypocassida - Tarczyk


avidal

Leave a Reply