Chrysolina kuesteri – Złotka

Chrysomelidae – Stonkowate
Nogi, głowa i przedplecze czarne. Tułów czarny, lub granatowy. Pokrywy czarne z pomarańczowym obrzeżeniem, stosunkowo grubo punktowane; blisko siebie położone dołki tworzą poprzeczne bruzdy.

C.kuesteri

Polana Polichno 19.05.2019

Ch.kuesteri

Polana Polichno 19.05.2019

  1. Liczebność. Liczna tylko lokalnie
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i psammofilne, nasłonecznione zbocza, ugory, przytorza, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Ponidzie; w okolicach Łodzi bardzo rzadka ( wykazywana z Przedborskiego PK )
  6. Pokarm. Jak wszystkie stonki fitofagiczna. Larwy żerują na roślinach z rodziny jasnotowatych ( wargowatych ) Lamiaceae; wg niektórych źródeł natomiast na lnicach
  7. Podobne. Chrysolina sanguinolenta i Chrysolina gypsophilae różnią się wyraźnie płytszym punktowaniem pokryw, co najlepiej widać przy szwie pokryw
  8. Ch.kuesteri w bazie BioMap

 

Leave a Reply