Crepidodera aurata – Łozówka złotawa

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało błyszczące, gęsto punktowane; punktowanie pokryw uporządkowane w rzędy. Pokrywy metalicznie niebieskie, zielone, lub fioletowe – u samca przedplecze zwykle miedzianoczerwone, u samicy często w kolorze pokryw. Czułki długie, z wyraźnie ciemniejszymi ostatnimi 4 członami.

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 ♂

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 ♂

C aurata

Łódzki Ogród Botaniczny 16.04.2016 ♂

Łódź – Dolina Olechówki 05.04.2017

  1. Liczebność. Miejscami bardzo liczna, gdzie indziej nieobecna
  2. Biotop. Skraje lasów, łęgi, łozowiska, łąki, zarośla; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.3-3.7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Liście topól, wierzb, leszczyn, jesionów, śliw, dębów i być może klonów
  7. Podobne. Pozostałych 5 krajowych gatunków z rodzaju oraz Smaragdina salicina o nieregularnie punktowanych pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. C.aurata w bazie BioMap

Łódź – Dolina Olechówki 23.06.2021 In copula

C.aurata

Łódzki Ogród Botaniczny 28.04.2018 In copula

C.aurata

Łódzki Ogród Botaniczny 22.04.2018


avidal

Leave a Reply