Cryptocephalus bilineatus – Zmróżka złocieniowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Przedplecze słabo punktowane, bez metalicznego połysku, czarne, zwykle żółto obrzeżone, często z parą mniejszych lub większych owalnych żółtych plam po środku, przy tylnej krawędzi przedplecza. Pokrywy podłużnie, regularnie, czarno punktowane; rząd 3 i 4, oraz 9 i 10 na żółtym tle, pozostałe rzędy na czarnym tle. Wierzchołki pokryw żółte. Nogi żółte.

C.bilineatus

Rezerwat Skowronno 19.06.2016

C bilineatus

Rezerwat Skowronno 19.06.2016

Cr. bilineatus

Rezerwat Skowronno 19.06.2016

  1. Status. Lokalnie liczna
  2. Siedlisko. Zwykle nasłonecznione, suche tereny piaszczyste, w tym wydmy śródlądowe, przydroża, ugory; także murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – Ponidzie, Przedborski PK
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują  na przelocie pospolitym i na złocieniu właściwym
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione zmróżki różnią się m.in. detalami ubarwienia, rozmiarami, wyraźnym punktowaniem przedplecza, lśniącym metalicznie przedpleczem, czy tez brakiem żółtych plamek przy tylnej krawędzi przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. C.bilineatus w bazie BioMap
Cryptocephalus

Murawy Dobromierskie 29.07.2017


Rodzaj Cryptocephalus - Zmróżka


avidal

Leave a Reply