Cryptocephalus bilineatus – Zmróżka złocieniowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Przedplecze słabo punktowane, bez metalicznego połysku, czarne, zwykle żółto obrzeżone, często z parą mniejszych lub większych owalnych żółtych plam po środku, przy tylnej krawędzi przedplecza. Pokrywy podłużnie, regularnie, czarno punktowane; rząd 3 i 4, oraz 9 i 10 na żółtym tle, pozostałe rzędy na czarnym tle. Wierzchołki pokryw żółte. Nogi żółte.

C.bilineatus

Rezerwat Skowronno 19.06.2016

C bilineatus

Rezerwat Skowronno 19.06.2016

Cr. bilineatus

Rezerwat Skowronno 19.06.2016

  1. Liczebność. Lokalnie liczny
  2. Biotop. Zwykle nasłonecznione, suche tereny piaszczyste, w tym wydmy śródlądowe, przydroża, ugory; także murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Ponidzie, Przedborski PK. W okolicach Łodzi zdecydowanie rzadki
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują  na przelocie pospolitym i na złocieniu właściwym
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione zmróżki różnią się min. rozmiarami, wyraźnym  punktowaniem przedplecza, lśniącym metalicznie przedpleczem, czy tez brakiem żółtych plamek przy tylnej krawędzi przedplecza
  8. C.bilineatus w bazie BioMap
Cryptocephalus

Murawy Dobromierskie 29.07.2017

Leave a Reply