Cryptocephalus bipunctatus

Chrysomelidae – Stonkowate
Przedplecze jednolicie czarne, silnie błyszczące. Scutellum czarne. Pokrywy czerwonopomarańczowe, lub żółtopomarańczowe; na każdej z nich jedna duża i jedna mała czarna plama – u formy barwnej sanguinolentus czarne plamy na każdej z pokryw zlewają się w jedną, wielką, podłużna plamę. Wyjątkowo pojawiają się osobniki o czarnych pokrywach z pomarańczową plamą z tyłu każdej z pokryw. Czułki w części nasadowej pomarańczowe, poza tym czarne.

C.bipunctatus

Rezerwat Zachełmie 31.05.2018 Na kwiecie róży

C bipunctatus

Rezerwat Zachełmie 31.05.2018

Rezerwat Przęślin 19.06.2016

Rezerwat Przęślin 19.06.2016

  1. Liczebność. Liczna tylko lokalnie
  2. Biotop. Najchętniej murawy kserotermiczne, ale także polany leśne i skraje lasów, oraz inne ciepłe tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie, świętokrzyskie (rezerwat z kopalnią Teropod słynącą z wydobycia najstarszej na świecie skamieliny kręgowca potrafiącego wychodzić z wody na ląd). W okolicach Łodzi z pewnością to bardzo rzadka zmróżka
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują na roślinach z rodziny bobowatych; znajdowana także na rozmaitych krzewach i drzewach liściastych
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania – mimo to można ją pomylić z innymi zmróżkami o 4 plamach na pokrywach, np. z Cryptocephalus ditinguendes (żółte obrzeżenie przedplecza), czy Cryptocephalus coryli
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera avidal
  9. C.bipunctatus w bazie BioMap

Chociszewo 08.06.2019 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 08.06.2019 Fot. Lucyna Bugiera


Rodzaj Cryptocephalus - Zmróżka


avidal

Leave a Reply