Cryptocephalus imperialis – Zmróżka powabna

Chrysomelidae – Stonkowate
Nadustek czarny. Głowa i przedplecze czarne. Boki przedplecza stosunkowo szeroko wypłaszczone oraz gęsto punktowane i pokryte zmarszczkami. Scutellum czarne. Pokrywy żółte z 6-oma czarnymi, mniej więcej tej samej wielkości plamkami – dwiema barkowymi i czterema położonymi za połową długości pokryw. Szew pokryw żółty przy scutellum, czarny przy wierzchołkach pokryw. Nogi i czułki całkowicie czarne.

Austria 30.05.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. W Polsce brak współczesnych stanowisk DD
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, zarośla. Gatunek termofilny
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – czerwiec/lipiec
  5. Lokalizacja. Austria. Występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na drzewach i krzewach liściastych, zwłaszcza na leszczynach; sporadycznie obserwowano imagines żerujące na roślinach zielnych
  7. Podobne. Najłatwiej pomylić ją z Cryptocephalus trimaculatus, u którego plamki na pokrywach są nieco inaczej rozmieszczone i o bardziej zróżnicowanej wielkości, a boki przedplecza są wąsko wypłaszczone i słabiej punktowane
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. C.imperialis w bazie BioMap

Rodzaj Cryptocephalus - Zmróżka


avidal

Leave a Reply