Cryptocephalus ocellatus – Zmróżka okularówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Nadustek żółty. Wewnętrzne krawędzie oczu żółto podkreślone. Głowa czarna z parą jaskrawo żółtych plam ciemieniowych – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Przedplecze i pokrywy czarne i lśniące  – lecz pozbawione metalicznego połysku. Pierwsze 4 lub 5 człony czułków żółto-brązowe, kolejne czarne. Nogi żółto-brązowe.

Belgia 04.06.2020 Fot. Gilles San Martin

Belgia 04.06.2020 Fot. Gilles San Martin

Belgia 28.05.2022 Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania – rzadko obserwowana, choć szeroko rozmieszczona
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, zarośla, doliny rzeczne, zadrzewione brzegi wód
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Belgia. W Polsce przypuszczalnie na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach brzóz, rzadziej innych drzew liściastych, a sporadycznie także roślin zielnych
  7. Podobne. Para żółtych plam ciemieniowych, ubarwienie twarzy oraz brak metalicznego połysku na pokrywach znacznie ułatwiają identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin
  9. C.ocellatus w bazie BioMap

Rodzaj Cryptocephalus - Zmróżka


avidal

Leave a Reply