Cryptocephalus variegatus – Zmróżka miodówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Nadustek czarny z jasną plamą. Przedplecze czarne z żółtym deseniem złożonym z linii podkreślającej przednią krawędź, zwykle rozerwanej smugi centralnej, smug brzeżnych oraz plamy przy podstawie przedplecza. Scutellum czarne. Pokrywy pomarańczowe z parą czarnych plam przybarkowych zwanych też plamami ramiennymi; rzadziej bez takich plam. Szew pokryw czarny. Nogi czarne z niewielkimi, żółtymi plamkami na udach, w pobliżu kolan. Człony czułków 1-4 oraz nasada członu 5-ego są czerwonobrązowe, pozostałe człony czarne.

Austria 16.05.2018 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, obserwowana bardzo sporadycznie DD
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, zarośla, ogrody, murawy kserotermiczne. Gatunek termofilny
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-6.7 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na południu kraju – najbardziej wiarygodne rekordy dotyczą Dolnego Śląska
  6. Pokarm. Żeruje na liściach rozmaitych drzew i krzewów liściastych
  7. Podobne. Kilka innych zmróżek o pomarańczowych pokrywach, które różnią się detalami ubarwienia nadustka, przedplecza, pokryw, nóg i czułków – przy uważnej analizie nietrudna do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. C.variegatus w bazie BioMap

Rodzaj Cryptocephalus - Zmróżka


avidal