Diabrotica litterata – Plamokrywka oczatka

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa czarna. Przedplecze żółte, rzadziej ochrowo-żółte a sporadycznie żółto-czerwone, lśniące. Scutellum czarne. Pokrywy żółte z dwiema parami bladych, owalnych plam w czarnej obwódce – obwódki na plamach zewnętrznych niekompletna, a często wręcz zredukowana do izolowanych plamek. Nogi żółte.

Meksyk 25.02.2017 Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 25.02.2017 Fot. Cheryl Harleston López Espino

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa, Texas (bardzo sporadycznie), Kolumbia, Ekwador, Wenezuela
  2. Biotop. Ogrody, łąki, zarośla, doliny rzeczne; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.8-6.4 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żerują na liściach, a larwy na korzeniach Funastrum cynanchoides, a zapewne także na innych roślinach
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju różniące się detalami ubarwienia ciała i desenia na pokrywach – w tym Diabrotica adelpha (brak bladych plam za polową długości pokryw – zamiast tego czarne, lekko łukowato wygięte paski; nogi często dwubarwne)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Cheryl Harleston López Espino

Chrysomelidae - Świat


avidal

Leave a Reply