Diabrotica undecimpunctata – Plamokrywka ogórkowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa czarna. Głaszczki i warga górna czarne. Przedplecze wyraźnie węższe od pokryw, zielone lub żółte. Pokrywy zielone lub żółte – na każdej z nich 6 czarnych plam ułożonych w trzech rzędach. Plamy w rzędach 2 i 3 mogą być znacznie mniejsze od plam nasadowych. Plamy wewnętrzne w pierwszym rzędzie stykają się ze sobą przy złożonych pokrywach tworząc wzór w kształcie pogrubionej litery „V”. Uda zielone bądź żółte w części nasadowej; poza tym nogi czarne – lub nogi całkowicie czarne (ubarwienie nóg zależne od podgatunku. Czułki czarne poza żółto-brązowymi członami 1-3.

Virginia – Woodbridge 02.10.2021 Fot. Judy Gallagher

Virginia – Lorton 29.09.2020 Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Ameryka Północna – od południowych krańców Kanady po Gwatemalę
  2. Biotop. Łąki, ogrody, plantacje, murawy, pola uprawne
  3. Wymiary. Długość ciała 4.8-6.9 mm. Larwa dorasta do 12 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień, a w regionach subtropikalnych cały rok. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na dyniowatych i bobowatych – wymienia się dynie, ogórki, kabaczki, soję, groszek kosmatostrąkowy i inne groszki. Do roślin żywicielskich zaliczają się również kukurydza, ryż, pszenica, pomidory, ziemniaki, tytoń i bawełnę. Imagines żywią się liśćmi, natomisst larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju i rodziny o zbliżonym deseniu różnią się detalami ubarwienia – i tak np. u Diabrotica decempunctata czarnych plam na pokrywach jest 10. Łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Virginia – Lorton 25.10.2019 In copula Fot. Judy Gallagher


Chrysomelidae - Świat


avidal

Leave a Reply