Diabrotica virgifera – Stonka kukurydziana

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa czarna lub czerwona. Przedplecze żółte, lub zielonkawe. Pokrywy żółte lub zielonkawe z trzema podłużnymi, czarnymi pasami; czasem czarne pasy zlewają się w wielką, czarną plamę. Znane są też formy pozbawione czarnych pasów pokrywowych.

D virgifera

Krzyżanowice 07.08.2016

D.virgifera

Krzyżanowice 07.08.2016

Diabrotica

Krzyżanowice 07.08.2016

Stonka kukurydziana

Krzyżanowice 07.08.2016

 1. Status. Gatunek inwazyjny stale zwiększający zasięg i liczebność w naszym kraju; zawleczony do Europy z Ameryki Północnej, w tym z Ameryki Środkowej i z Meksyku. Po raz pierwszy stwierdzony w 2005 roku na Podkarpaciu. Wykazuje skłonność do masowych pojawów
 2. Siedlisko. Pola kukurydzy, ale także łąki, nieużytki i pola
 3. Wymiary. Długość ciała 4.2-6.8 mm
 4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
 5. Lokalizacja. Austria, Polska – Ponidzie, śląskie
 6. Pokarm. Imagines odżywiają się się najchętniej pyłkiem i kwiatostanami kukurydzy, ale żerują także na kwiatach słoneczników i na kwiatach rozmaitych traw – uprawianych, lub dziko rosnących, oraz na kwiatach rozmaitych roślin zielnych. Larwy żerują najpierw na korzeniach kukurydzy, lub innych roślin trawiastych, następnie na ich częściach nadziemnych
 7. Podobne. Nietrudna do rozpoznania
 8. Uwagi. Identyfikacja osobnika z Ponidzia Aneta Itczak
 9. Uwagi 2. Gatunek stanowi poważne zagrożenie dla upraw kukurydzy i jednocześnie stanowi idealny przykład na skuteczność i opłacalność stosowania odpornych odmian kukurydzy modyfikowanych genetycznie. Dodatkowym atutem stosowania GMO jest ograniczenie chemii zatruwającej środowisko naturalne. Niestety, wciąż brak akceptacji społeczeństwa przedkładającego irracjonalne obawy nad osiągnięcia nauk przyrodniczych. Jak to już nie raz w historii bywało
 10. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Aleksander Dorda avidal
 11. D.virgifera w bazie BioMap

Austria – Leibnitz 02.08.2014 Jedna z rzadziej znajdowanych form barwnych Fot. gernotkunz

D.virgifera

Cieszyn 03.08.2019 Ciekawa forma barwna Fot. Aleksander Dorda

D.virgifera

Krzyżanowice 07.09.2016

Diabrotica.

Krzyżanowice 07.08.2016 Na kwitnącym wrzosie


avidal