Donacia bicolora – Rzęsielnica szuwarówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa, przedplecze i pokrywy zwykle tak samo ubarwione – miedzianozłociste lub zielonozłociste. Pokrywy ściśle przylegające do siebie na całej długości, pozbawione owłosienia. Na każdej z pokryw 5 lub 6 płytkich wgłębień (wcisków) oraz dodatkowy wspólny wcisk tuż za scutellum. Nogi czarne, lecz obficie pokryte łuseczkami tej samej barwy co reszta ciała; tylne uda z wyraźnym, ostrym, zębowatym wyrostkiem.

Wyry 02.06.2014 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Pokryte roślinnością brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 8.5-11 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines i larwy fitofagiczne. Larwy żerują w jeżogłówkach, imagines są mniej wybredne i zjadają zielone części różnych roślin nadwodnych; najczęściej wybierają manny i turzyce
  7. Podobne. Liczne inne rzęsielnice różniące się m.in. liczbą wcisków na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. D. bicolora w bazie BioMap

Leave a Reply