Donacia marginata – Rzęsielnica moręgówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa, przedplecze i pokrywy zwykle miedzianozłociste; na pokrywach mogą się pojawiać purpurowe, podłużne smugi. Pokrywy ściśle przylegające do siebie na całej długości. Na każdej z pokryw 3 płytkie wgłębienia (wciski) przyszwowe oraz dodatkowy wspólny wcisk tuż za scutellum. Punktowanie pokryw z przodu wyraźne, z tyłu zanikające. Nogi bez czerwonych akcentów. Zębowaty wyrostek na tylnych udach krótki, trudno dostrzegalny. 3 człon czułków zdecydowanie krótszy od członu 1-ego.

Niemcy – Lohmar 17.05.2014 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Rzadka
  2. Biotop. Zarośnięte brzegi zbiorników wodnych, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec; apogeum pojawu w maju i czwerwcu
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines i larwy fitofagiczne. Larwy żerują w jeżogłówkach, imagines są mniej wybredne i zjadają zielone części różnych roślin nadwodnych; najczęściej turzyce
  7. Podobne. Liczne inne rzęsielnice rózniące się w zależności od gatunku ubarwieniem nóg, punktowaniem głowy i pokryw, większym zębem na tylnych udach czy też liczbą i położeniem wcisków na pokrywach (i tak np. 5 lub 6 wcisków oraz duży ząb na tylnych udach u Donacia bicolora)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R. Swadzba
  9. D. marginata w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply