Donacia vulgaris – Rzęsielnica zwyczajna

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa, przedplecze i pokrywy zwykle miedzistozłociste lub zielonozłociste, często z purpurowymi smugami wzdłuż szwu pokryw. Pokrywy ściśle przylegające do siebie na całej długości, pozbawione owłosienia; wierzchołki pokryw tępo ścięte – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Punktowanie pokryw wyraźne na całej niemal ich powierzchnii. Nogi częściowo czerwonobrunatne. 3 człon czułków zdecydowanie krótszy od członu 1-ego.

Niemcy – Denzer Heide 17.05.2014 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status. Nierzadka
  2. Siedlisko. Zarośnięte brzegi zbiorników wodnych, łąki zalewowe
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec; apogeum pojawu w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Imagines żerują na pałkach, turzycach, sitowiu i zapewne innych jeszcze roślinach nadwodnych. Larwy również fitofagiczne
  7. Podobne. Liczne inne rzęsielnice, w tym Donacia simplex o zaokrąglonych wierzchołkach pokryw i punktowaniu pokryw wyraźnym tylko w przedniej ich części
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. D. vulgaris w bazie BioMap

Rodzaj Donacia - Rzęsielnica


avidal

Leave a Reply