Donacia simplex – Rzęsielnica zmiennobarwna

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa, przedplecze i pokrywy zwykle tak samo ubarwione – miedzianozłociste lub zielonozłociste, rzadziej purpurowozłociste bądź fioletowozłociste. Pokrywy ściśle przylegające do siebie na całej długości, pozbawione owłosienia; wierzchołki pokryw zaokraglone – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Punktowanie pokryw wyraźne tylko w przedniej połowie. Nogi częściowo czerwonobrunatne. 3 człon czułków zdecydowanie krótszy od członu 1-ego.

Niemcy – Lohmar 17.05.2014 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Zarośnięte brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines żerują na mannach, jeżogłówkacjh i turzycach. Larwy również fitofagiczne
  7. Podobne. Liczne inne rzęsielnice, w tym Donacia vulgaris o tępo ściętych wierzchołkach pokryw i punktowaniu pokryw wyraźnym na całej ich powierzchnii
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. D. simplex w bazie BioMap

Rodzaj Donacia - Rzęsielnica


avidal

Leave a Reply