Galerucella lineola – Szarynka wiklinówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Znana też jako rdestnica linijkowana. Ubarwienie brązowożółte, o zmiennych, jasnych lub ciemnych odcieniach. Na środku przedplecza czarna plamka. Pokrywy żółto obwiedzione. Poszczególne człony czułków żółte w części nasadowej, czarne w części wierzchołkowej.

Widzew 17.05.2011

Łódź – Widzew 17.05.2011

Widzew 17.05.2011

Łódź – Widzew 17.05.2011

Widzew 17.05.2011

Łódź – Widzew 17.05.2011

Widzew 17.05.2011

Łódź – Widzew 17.05.2011

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Zarośla, łozowiska, aleje, parki, ogrody, zadrzewienia, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na topolach, wierzbach, leszczynach i olszach, obgryzając szczyty pędów, pączki i liście
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z podrodziny Galerucinae, różniących się min. ubarwieniem czułków i stopniem spłaszczenia brzegów przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. G.lineola w bazie BioMap

Rodzaj Galerucella - Szarynka


avidal

Leave a Reply