Luperus flavipes – Wątlik żółtaczek

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa czarna. Oczy samca silnie wypukłe, oczy samicy słabo wypukłe. Przedplecze pomarańczowe. Pokrywy punktowane bardzo drobno i nierównomiernie. Pokrywy czarne ze słabym niebieskim połyskiem. Nogi żółte poza czarnymi w części nasadowej udami i  członami wierzchołkowymi stóp, a czasem także wierzchołkami goleni- wskazany widok z boku.

Belgia 12.06.2020 ♀ Fot. Gilles San Martin

Belgia 12.06.2020 ♀ Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, polany, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Belgia. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Imagines żerują na liściach drzew i krzewów liściastych. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. U samicy Luperus luperus punktowanie pokryw jest grubsze i nierównomierne, a same pokrywy są pozbawione niebieskiego połysku (samiec ma czarne przedplecze). U Luperus viridipennis pokrywy są niebieskie lub zielone. Pozostałe gatunki z rodzaju łatwo odróżnić po czarnym przedpleczu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin
  9. L.flavipes w bazie BioMap

Rodzaj Luperus - Wątlik


avidal

Leave a Reply