Sphaeroderma rubidum – Ostówka czerwona

Chrysomelidae – Stonkowate
Niewielka, jednolicie czerwonopomarańczowa stonka z podrodziny Alticinae. Brak wzorów na lśniących pokrywach, a przedplecze bardzo słabo, drobno punktowane. Uda silnie zbudowane. Pokrój ciała kulisty.

Buczkowice 28.08.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Buczkowice 28.08.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Łąki, polany, ugory, zarośla, brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Śląskie
  6. Pokarm. Pędy roślinne. Larwy żerują na chabrach oraz na innych roślinach z rodziny złożonych
  7. Podobne. Nieco smuklejsza Sphaeroderma testaceum jest mniej intensywnie ubarwiona, a jej przedplecze ma wyraźniejsze punktowanie. Wyraźnie smuklejsze i mniej czerwone są gatunki z rodzaju Neocrepidodera. Bardzo podobne są również gatunki z rodzaju Argopus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Grzegorz Gierlasiński
  9. S.rubidum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply