Coccinula sinuatomarginata – Biedroneczka falbaneczka

Coccinellidae – Biedronkowate
Przedplecze czarne z białym obrzeżeniem przedniej i bocznych krawędzi. Na każdej z pokryw żółte lub czerwone (rzadziej) plamy ułożone w dwóch podłużnych rzędach. Plamy wewnętrzne zawsze odizolowane od siebie; plama dochodząca do podstawy pokryw często wyraźnie jaśniejsza od pozostałych. Plamy brzeżne poza plamą wierzchołkową niemal zawsze połączone ze sobą wzdłuż krawędzi pokryw.

Francja 10.09.2010 Fot. Gilles San Martin

  1. Zasięg. Południowa Francja, Grecja, Turcja, południowa Rosja, Ukraina (Krym), Kaukaz, centralna Azja. W Europie rzadka i lokalna
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, ogrody, łąki i murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4.5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy afidofagiczne
  7. Podobne. W Polsce występuje nieco podobna Coccinula quatuordecimpustulata, u której plamy brzeżne są izolowane
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin

avidal

Leave a Reply