Asproparthenis punctiventris – Szarek komośnik

Curculionidae – Ryjkowcowate
Poprzednio w rodzaju Bothynoderes. Ryjek stosunkowo krótki i szeroki. Ubarwienie ciała w różnych odcieniach szarości. Na pokrywach słabo lub silnie kontrastowe, czarne, ukośne przepaski pozbawione łusek, które zwykle nie dochodzą do szwu pokryw (nie stykają się ze sobą).

A punctiventris

Świętokrzyski Park Narodowy 31.05.2018

A.punctiventris

Świętokrzyski Park Narodowy 31.05.2018

Asproparthenis.

Świętokrzyski Park Narodowy 31.05.2018

Asproparthenis

Świętokrzyski Park Narodowy 31.05.2018

  1. Liczebność. Wciąż niezbyt pospolity, wykazywany z południowowschodniej i południowej części kraju; lokalnie liczny
  2. Biotop. Głównie tereny otwarte z roślinami żywicielskimi – w tym pola uprawne, ugory, lasostepy
  3. Wymiary. Długość ciała 14.5-17 mm. Larwy dorastają do 30 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni; apogeum pojawu od końca kwietnia do czerwca. Imagines wybudzają się po diapauzie zimowej, jeśli temperatura osiągnie 7-8 stopni Celsjusza. Jednak w pełni aktywne stają się dopiero przy temperaturze 18-20 stopni Celsjusza
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie, lubelskie. Z Wyżyny Łódzkiej jeszcze nie notowany, ale zapewne wkrótce dotrze i tutaj
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na łobodach, komosach, burakach – rzadziej na rdestach, szarłatach i sodówkach; żerowanie odbywa się głównie o zmierzchu i nocą
  7. Podobne. Opiołki z rodzaju Stephanocleonus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9. Uwagi. Jednym z głównych wrogów naturalnym gatunku jest rączyca Rondania dimidiata, której larwy pasożytują na larwach szarka komośnika
  10. Więcej o gatunku
as-punctiventris

Łuków 27.05.2018 Fot. Ricosz


avidal

Leave a Reply