Coryssomerus capucinus

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi, zakrzywiony do dołu, z czarnym wierzchołkiem. Oczy czarne, duże, położone na szczycie głowy. Przedplecze i pokrywy pokryte brązowymi i białymi łuskami; wytarte osobniki są mniej lub bardziej czarne.

Coryssomerus

Kraków 20.04.2019 Fot. Maksymilian Syratt

C. capucinus

Kraków 20.04.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Łąki, pola, ugory, miedze, przydroża, przytorza, polany, skraje lasów, tereny ruderalne; preferuje suche biotopy
  3. Wymiary. Długość ciała 2.2-3.2 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na rozmaitych roślinach zielnych (krwawnik, bylica, rumian, złocień i inne); imagines zjadają liście, natomiast larwy obgryzają korzenie
  7. Podobne. Niektóre inne, małe ryjkowce o zakrzywionym do dołu ryjku, np. z rodzaju Ceutorhynchus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Robert Lasecki
  10. C.capucinus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply