Cryptorhynchus lapathi – Krytoryjek olszowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Znany także jako krycień olszowy. Ubarwienie w przeważającej mierze czarnobrązowobiałe (u młodych osobników końce pokryw bywają różowe). Ryjek średniej długości, stosunkowo masywny. Końce pokryw białe.

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, aleje…
  3. Wymiary. Długość ciała 5.7-8.7 mm. Larwa 10-12 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień; zimuje imago, lub larwa
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Łyko cienkich gałązek i młoda kora drzew liściastych. Larwy żerują w drewnie wierzb, topoli i olsz
  7. Podobne. Raczej charakterystyczny
  8. C.lapathi w bazie BioMap

Leave a Reply