Cryptorhynchus lapathi – Krytoryjek olszowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Znany także jako krycień olszowy. Ubarwienie w przeważającej mierze czarno-brązowo-białe (u młodych osobników końce pokryw bywają różowe). Ryjek średniej długości, stosunkowo masywny. Końce pokryw białe.

Łuków 30.07.2020 Fot. Ricosz

Łuków 30.07.2020 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolity, miejscami bardzo liczny. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, aleje…
  3. Wymiary. Długość ciała 5.7-8.7 mm. Larwa 10-12 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień; zimuje imago lub larwa
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Łyko cienkich gałązek i młoda kora drzew liściastych. Larwy żerują w drewnie wierzb, topoli i olsz
  7. Podobne. Raczej charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9. C.lapathi w bazie BioMap
Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014


avidal

Leave a Reply