Grypus equiseti – Krętoryjek skrzypowy

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi, czarny. Przedplecze szeroko, jasno obrzeżone. Boki i wierzchołki pokryw jasne.

Bukowno Czerwiec 2014 Fot. Rafał Celadyn

Bukowno Czerwiec 2014 Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Nie jest rzadki
  2. Biotop. Wilgotne łąki, torfowiska, bagna, moczary
  3. Wymiary. Długość ciała 4.1-6.7 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień; zimuje imago
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Larwy żerują na skrzypach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z nadrodziny Curculionoidea
  8. Uwagi. Fotografię wykonał i udostępnił Rafał Celadyn
  9. G.equiseti w bazie BioMap

Dodaj komentarz