Hadroplontus trimaculatus

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi, silnie, łukowato wygięty ku dołowi. Głowa mała, ciemna. Przedplecze na bokach białe, po środku i przy nasadzie pokryw brunatno-czarne. Pokrywy brunatno-czarne z trzema parami intensywnie białych plam – plamy przyszwowe nie dochodzą do tylnej krawędzi przedplecza. Pozostałe dwie pary plam położone przy zewnętrznych krawędziach pokryw i przy wierzchołkach pokryw. Boki ciała i odwłok w znacznej mierze białe.

H.trimaculatus

Stradów 12.06.2018

H trimaculatus

Stradów 12.06.2018

  1. Status. Regularnie notowany z Pienin – poza tym obserwowany efemerycznie, gównie na południu Polski
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, ugory, przydroża, skraje lasów, łąki i inne suche, nasłonecznione tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 3.1-4 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Ponidzie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na ostach i ostrożeniach
  7. Podobne. Przede wszystkim Hadroplontus litura różniący się m.in. deseniem na pokrywach (plamy przyszwowe dochodzą do tylnej krawędzi przedplecza)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. H.trimaculatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply