Hypera conmaculata

Curculionidae – Ryjkowcowate
Dawniej pod nazwami Hypera adspersa i Hypera pollux. Ryjek stosunkowo długi i szeroki. Na środku przedplecza dwie szerokie, ciemne, pionowe smugi. Pokrywy marmurkowe, zaokrąglone na końcach.

Baligród 19.07.2015

Baligród 19.07.2015

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Wilgotne łąki i zarośla, doliny rzeczne, mokradła, torfowiska
  3. Wymiary. 4.3-6.3 mm
  4. Czas lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Bieszczady. Występuje w całym kraju. Wykazywany z Wyżyny Łódzkiej
  6. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Hypera rumicis
  7. Uwagi. Identyfikacja Robert Lasecki
  8. H.conmaculata w bazie BioMap