Larinus carlinae – Opylak osetnik

Curculionidae – Ryjkowcowate
Poprzednio pod nazwą Larinus planus. Ciało czarne, obficie żółto opylone. Przy podstawie przedplecza brak wgłębienia. Szerokość przedplecza i pokryw węższa niż u Larinus turbinatus. Ryjek gruby, stosunkowo długi – dłuższy u samicy.

Łuków 18.06.2014 Fot. Ricosz

Niemcy – Lipiec 2020 Fot. Benjamin Fabian

  1. Liczebność. Uznawany za pospolity
  2. Biotop. Łąki, ugory, przydroża, skraje lasów, ugory, pastwiska
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm (nie licząc ryjka), z ryjkiem do 10 mm. Larwa dorasta do 7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień. Zimuje imago przy roślinie żywicielskiej, rzadziej larwa
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – lubuskie. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Kwiaty i liście. Larwy zjadają nasiona i koszyczki kwiatowe ostrożeni i ostów, oraz dziewięćsiłów i chabrów
  7. Podobne. U masywniejszego i wyraźnie szerszego Larinus turbinatus oraz u Rhinocyllus conicus ryjek jest zauważalnie krótszy. Najbardziej podobny Larinus sturnus jest przeciętnie większy, różni się wgłębieniem przy podstawie przedplecza i nieco dłuższym ryjkiem
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Benjamin Fabian Ricosz
  9. L.carlinae w bazie BioMap

Rodzaj Larinus - Opylak


avidal

Leave a Reply